GANZ RÁDIÓKLUB SZAKMAI OLDALA

FT-757 TCVR kézi mikrofonjába beszéd memória áramkör építése 
Balogh Sándor, Ganz Rádióklub SE
A kényelmesebb versenyzés miatt sokszor jó szolgálatot tesz egy memóriás mikrofon, melybõl már a második példányt építettük meg.  
A cél az volt, hogy az egész berendezés a mikrofonban legyen és ne foglalja a helyet az asztalon újabb dobozokkal, kábelekkel.
A szétszedés után kiderült,  hogy a Yaesu dinamikus mikrofonja nem sok felesleges üres hellyel rendelkezik, de elegendõ az elképzelt munkához.  
Az áramkör alapját a legkisebb Conradban kapható voice-recorder áramkör adta, melybõl némi átépítés után még 4mm-t le is leghetett vágni.  A vezérlést egy SOIC tokozatú 14 lábú PIC végzi, mely NYÁK-nélkül -a lábakat vezetékkel bekötve került beépítésre, mivel egyetlen külső áramköri elemet sem igényel.
A PIC tápját a Conrados áramkör adja, mert azon található egy 5V-os stabilizátor.  A mikrofon PTT gombja két párhuzamosan kötött kapcsolót mozgat: ez most kapóra jött.
A kettőből az egyik megmaradt PTT-nek, ezt zárja rövidre a PIC egy 2N2222 keresztűl, ha adásra akarja kapcsolni a rádiót.
Amásik kapcsoló a gomb fizikai megnyomását érzékeli:  Erre fog kikapcsolni a papagáj áramkör, ha valaki jelentkezik a hívásra.
A kézi mikrofon tetején lévõ három gomb (UP, FAST, DOWN) ezentúl nem vezérli a rádiót, mert az UP megnyomására fog a voice modul felvételt végezni, a DOWN pedig a PIC papagáj programját indítja el.
Lássuk a mûködést:
1- UP gombbal felvételt készíteni (max 20sec)

2- DOWN gombot megynyomni
erre:
A rádió adásra megy,  a voice memória lejátsza a szöveget, a PIC a szöveg végén vételre kapcsolja  a rádiót és vár kb 4 másodpercet. (ezután minden előről kezdõdik)  Mindaddig tart a folyamat, amíg meg nem nyomjuk a PTT-t.
Ha hívásra válaszolunk a PTT nyomását el sem kell engedni, és természetesen mehet a QSO.


Nem mutattam még be a hangcsatornák mûködését: A voice modul a saját elektret mikrofonját használja, ezért két mikrofonunk lesz. (Meg van a helye a házban!)
 A rádió felé lévő hangcsatornához két megoldást próbáltam ki, egyenlõre a második győzött...
1- A Voice modul hangszóró kimenetén sok volt nagyságú. hanggal modulált PWM négyszögjelvan. Ezt a rádióra csak erõs csillapítás és DC leválasztás után szabad kötni, hiszen annak kb. 10mV-ot adó dinamikus mikrofonja van.  Egy osztó alkalmazásával bekötöttem, és hogy használat közben halljam, hogy mit ad a 757GX, beleépítettem a kézibeszélõbe egy 8-Ohm-os kis telefon csengõhangszórót is.
2-  Kederült, van elég hely  a dinamikus mikrofon elõtt a rács belsõ oldaláig, hát betettem oda  a hangszórót, mer elég halk volt. Bár halk, de a mikrofon membránjához pár mm-re van, ezért kipróbáltam, mi van, ha megszakítom a fizikai kapcsolatot, és maga a rádió mikrofonja "hallja" a vioce modul hangját. Az eredmény egész jó lett, és egyenlõre így hagytam...
A fotókról:
-Háttérben a kék beszédmemória modul, aminek a felsõ oldalából lehetett vágni.-A modul bal oldalán a narancs vezeték alatt a beépített 7805, ami a PIC  tápját adja.

-A PTT kapcsolón az adást vezérlő 2N2222 ráforrasztva,


-A PTT jobb oldali kapcsoló részén az elmenő CuZn viszi a jelet a jobb oldalt lévõ kék szigszalaggal betekert PIC-hez.


-Hátúl a kézibeszélő hátlapjának a sarkán látszik a beragasztott kis 47 kOhm potenciométer, ami a modul rádiót vezérlő szintjét szabályozhatja.  (felesleges volt betenni)


-Elől a lecsipett barna-kék-zöld-sárga vezeték: ezek vitték a rádió felé a felső három gomb jelét.

Még egy vezeték volt a narancs, amit felhasználtam +táp gyanánt.
A mikrofonkábel rádió felőli végén ezt kiforrasztottam a csatlakozóból. és kitoldottam egy 9V-elem felé.
Az áramkör fogyasztása vétel közben bőven 1mA alatti, adás közben 20mA.
A tápot jelenleg 9V-os elem adja, de FT757-esetén van lehetőség a rádió hátán lévő +12V kimenet használatára,
vagy akár a a belső bekötés módosításával a csatlakozón keresztűli táplálásra is. Ez esetben a rádióhoz más kézibeszélő nem használható!  
Letölthetõ tömörített file: rajz, képek és papagaj.asm file (MPLAB 8.5 project)