GANZ RÁDIÓKLUB SZAKMAI OLDALA

A KESKENY KÉK FÜSTFELHÕ ÉS A RÁDIÓAMATÕR ÁRAMKÖR TERVEZÉS

ÉS KÉSZÜLÉK ÉPÍTÉS NÉMELY ÖSSZEFÜGGÉSE

Ziegler Márton, Ganz Rádióklub


A gróf kérdi a komornyikot:

-Jean, Hány fok van a szobában? -Tizennyolc uram.
-És az utcán hány fok van Jean?  Négy fok uram!

-Nyissa ki az ablakot Jean! Engedjük be azt a négy fokot is!


Gondolkodjunk el ezen a viccen…

Mivel, az ellenálláson átfolyó áram hõt termel, ezért minden valós ellenállással bíró, árammal átjárt vezetõn hõ keletkezik.
Van, amikor ezt szándékosan használjuk fel: elektromos fûtõ berendezések, elektromos fõzõlap, etc.
Viszont a mi esetünkben a keletkezõ hõ káros és ezért az elvezetésérõl gondoskodni kell!
Ez már az alkatrész méretezésénél alapvetõ dolog.
Tehát az alkatrészt az üzem közben rajta keletkezõ - disszipálódó hõmennyiségre kell válogatni, illetve méretezni.
Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a hõmennyiséget a hõmérséklettel!
Például egy zseblámpa izzószála 1800Celsius fokos. Az elektromos olvasztó kemencében is 1800 fok van. (állítsuk be annyira)

Világos, hogy a kemencében lévõ hõmennyiség sok nagyságrenddel nagyobb, mint a zseblámpa izzóban jelenlévõ hõmennyiség. Az alkatrészeinken keletkezõ káros hõ elvezetésérõl gondoskodni kell passzív és aktív módon is.
A hõ alapvetõen három módon terjed: hõvezetéssel, hõáramlással és hõsugárzással.
A gyakorlatban mind a három módot felhasználjuk a hûtésre.

Extrém magas üzemi hõmérsékletû alkatrészeknél, például a végfok teljesítmény elektroncsövei miatt, a sugárzó hõtõl árnyékolni kell a készülék többi részét! Ebben az esetben a rendkívül magas nagyfrekvenciás térerõ miatt a végfokot amúgy is valamiféle Faraday kalitkába (kutyaház) építjük be.

Amellett, hogy az alkatrészeket disszipációra méterezzük, a termikus viszonyok alapvetõ figyelembe vételére is szükség van az áramkör és berendezés topológiai tervezésénél-vagyis, az alkatrészek és egységek elhelyezésénél. Például ökölszabály, hogy elektrolit kondenzátort, nem teszünk intenzíven melegedõ alkatrész mellé, vagy forró környezetbe!
Ennek ellenére a számítógép alaplapok többsége megy tönkre, mert az elektrolit kondenzátorok a magas hõmérséklet miatt kiszáradnak benne…

Mivel a fémek jó hõvezetõk, arra is figyelni kell, hogy a mechanikai szerkezet ne képezzen hõ hidat egy „forró terület” és egy hõérzékeny terület között.
Fontos még a készülék építéséhez használt anyagoknak, az egyéb kívánalmak mellett a termikus szempontból megfelelõ kiválasztása: Egy forrósodó hûtõfelületet nyilván nem rögzítek hõre lágyuló anyagra…
Néhány példa a hõterjedés különbözõ formáinak felhasználására:

HÕVEZETÉS: Hûtõborda – „Ezüstpaszta” – szilikonzsír, etc.

HÕSUGÁRZÁS: A hûtõborda és a meleg felületek feketére való eloxálása a jobb hõsugárzás miatt. A sugárzó felület megnövelése. Ellentéte a tükrözõ, hõsugárzást visszaverõ felület.

HÕÁRAMLÁS: A levegõ, vagy egyéb hûtõközeg passzív, és-vagy aktív keringetése. A hûtõfelület növelése bordázottsággal, folyadék hûtés, termikus kémény, ventilátor etc…

Nagyon zavaró lehet a ventilátor suhogása! Ezt a levegõ áramlás sebességének és a ventillátorok fordulatszámának csökkentésével lehet elérni a LÉGSZÁLLÍTÓ KÉPESSÉG SZINTEN TARTÁSA, vagy növelése mellett. Ezt a ventilátor átmérõjének megnövelésével, illetve a lapátok jobb aerodinamikájával érik el, illetve használják még a melegedés függvényében történõ dinamikus fordulatszám szabályozást is.
Amit írtam az a téma rendkívüli primitív leszûkítése csupán. Ezt a mérnök uraknak évekig tanítják az egyetemeken.

Fotók: internet

Látogass el a Ganz Rádióklub facebook oldalára is!
Videók, információk, leírások, fotók...